Μαγνητικοί αισθητήρες


Μαγνητικοί αισθητήρες ΝΟ, ΝC, NO/NO, BI.