Σειριακά πλακετάκια ορόφων


Τα πλακετάκια ορόφων παρέχουν τη δυνατότητα σειριακής επικοινωνίας μεταξύ πίνακα ελέγχου και ορόφων με 3 μόνο καλώδια.