Σειριακή Revision Θαλάμου


Κομβιοδόχος συντήρησης με σειριακή πλακέτα θαλάμου Zero, καλωδιωμένη.
Η πλακέτα θαλάμου παρέχει την δυνατότητα σειριακής επικοινωνίας μεταξύ πίνακα ελέγχου και θαλάμου με 3 μόνο καλώδια.

  • Στάσεις Έως και 18
  • Μενού GR / EN
  • Πλακέτα ZeroMax
  • Λειτουργία Simplex / duplex
  • Σειριακή επικοινωνία Ναι
  • Δυνατότητα προκαλωδίωσης Ναι