Πίνακας μηχανικού ανελκυστήρα EN81.20 Full Prewiring


Η full προκαλωδίωση της StamTec για μηχανικό ανελκυστήρα αποτελεί την βέλτιστη λύση της αγοράς. Ο τεχνικός του ανελκυστήρα εξοικονομεί χρόνο. Όλα τα υλικά είναι προκαλωδιωμένα και δοκιμασμένα ως σύνολο τους για την ορθή λειτουργία. Παρέχεται με inverter VFD ED και κατόπιν επιθυμίας του πελάτη με ενσωματωμένο απεγκλωβισμό. Επίσης παρέχεται για ανελκυστήρα με μηχανοστάσιο (MR) και για ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο (ΜRL).

  • Στάσεις Έως και 18
  • Μενού GR / EN
  • Πλακέτα ZeroMax
  • Λειτουργία Simplex / duplex
  • Σειριακή επικοινωνία Ναι
  • Δυνατότητα προκαλωδίωσης Ναι