Πίνακας υδραυλικού ανελκυστήρα EN81.20 Full Prewiring


Η full προκαλωδίωση της StamTec για υδραυλικό ανελκυστήρα αποτελεί την βέλτιστη λύση της αγοράς. Ο τεχνικός του ανελκυστήρα εξοικονομεί χρόνο. Όλα τα υλικά είναι προκαλωδιωμένα και δοκιμασμένα ως σύνολο τους για την ορθή λειτουργία. Παρέχεται σε σύνδεση αστέρα, αστέρα τρίγωνο. Μπορεί να συνδυαστεί και με soft starter.

  • Στάσεις Έως και 18
  • Μενού GR / EN
  • Πλακέτα ZeroMax
  • Λειτουργία Simplex / duplex
  • Σειριακή επικοινωνία Ναι
  • Δυνατότητα προκαλωδίωσης Ναι